- 700 Tk
- 1151 Tk
- 851 Tk
- 550 Tk
- 990 Tk
- 991 Tk
- 491 Tk
- 90 Tk

Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner 2

Tk 8990

Tk 8900

(0)
- 550 Tk
- 310 Tk
- 200 Tk
- 501 Tk